Aleksandra Kowalczyk i Dariusz Litwin uhonorowani odznaką „Za Zasługi dla Ubezpieczeń”


Odznakę "Za Zasługi dla Ubezpieczeń" otrzymuje osoba zajmująca się problematyką ubezpieczeniową lub krzewieniem wiedzy o ubezpieczeniach, która wniosła znaczący wkład w rozwój ubezpieczeń w Polsce.

Jesteśmy dumni, że kolejni pracownicy SIGNAL IDUNA dołączyli do tego prestiżowego grona.