Bezpieczne Podróże SIGNAL IDUNA od kwietnia w ulepszonej formule


Bezpieczne Podróże to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych i biznesowych. Od 1 kwietnia 2014 r. produkt będzie funkcjonował w nowej, ulepszonej formule:

  • suma ubezpieczenia w Kosztach Leczenia zwiększona do 100 000 EUR
  • podwyższony limit kosztów ratownictwa do 6 000 EUR
  • rozszerzony zakres assistance
  • uproszczone Ogólne Warunki Ubezpieczenia z jasnymi definicjami i sformułowaniami

Co ważne, wszystkie zmiany w produkcie nie powodują zmiany jego ceny.

Na szczególną uwagę zasługuje nowy, rozszerzony zakres assistance, w którym znalazły się m.in.: zwrot kosztów przedłużenia opieki nad zwierzętami domowymi, organizacja przekazania środków pieniężnych jeśli w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń ubezpieczony będzie ich potrzebował, zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski lub zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego.

Dzięki wyższym sumom ubezpieczenia przy kluczowych ryzykach i tak szerokiemu zakresowi assistance jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom jeszcze lepszą ochronę. W przypadku SIGNAL IDUNA „bezpieczna podróż” to nie tylko nazwa produktu, ale rzeczywista gwarancja bezpieczeństwa w trudnych sytuacjach podczas wyjazdów – mówi Aleksandra Kowalczyk, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Turystycznych w SIGNAL IDUNA, odpowiedzialna za wprowadzane zmiany.

Bezpieczne Podróże SIGNAL IDUNA można kupić w partnerskich biurach podróży Ubezpieczyciela, a także na stronie internetowej online.signal-iduna.pl.