Bezpieczne podróżowanie z SIGNAL IDUNA


Polska i zagranica

Bez względu na to, czy planujemy wyjazd zagraniczny, czy na terenie Polski, ważne jest, aby ubezpieczenie turystyczne, które ma zapewnić nam ochronę, uwzględniało następujące ryzyka:

  • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – pokrywa koszty świadczeń na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz na wypadek śmierci.
  • Odpowiedzialność Cywilna (OC) – pokrywa koszty za koszty wyrządzone osobom trzecim i szkody rzeczowe powstałe w trakcie trwania Podróży.
  • Bagaż Podróżny – ubezpieczeniem objęte są takie przedmioty jak: rzeczy osobiste, sprzęt fotograficzny, komputery, telefony, drobne urządzenia elektryczne, leki, sprzęt rehabilitacyjny i inne.
Wyjazdy zagraniczne

Wyjeżdżając poza Polskę, oprócz wyżej wymienionych ryzyk, weźmy pod uwagę także:

  • Koszty Leczenia (KL) – dzięki temu w przypadku konieczności poddania się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem ubezpieczenie pokryje koszty leczenia.
Wyjazdy z biurem

Gdy wykupujemy wycieczkę (polską lub zagraniczną) w biurze podróży, pamiętajmy też o ubezpieczeniu

  • Koszty Imprezy Turystycznej – które chroni przed finansowymi skutkami rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w zorganizowanej wycieczce w skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.
Ubezpieczenia turystyczne SIGNAL IDUNA
  • SIGNAL IDUNA Card Polska – ubezpieczenie dla młodych osób w wieku 12-30 lat, obejmujące ryzyka NNW i OC na terenie Polski.

Karta jest całoroczna i kosztuje 50 zł.

  • SIGNAL IDUNA Card World – Ubezpieczenie dla osób w wieku 12-30 lat, zapewniające ochronę ubezpieczeniową za granicą: koszty leczenia wraz z kosztami ratownictwa i assistance, NNW i OC oraz NNW na terenie Polski.

Karta jest całoroczna i kosztuje 64 zł.

  • Bezpieczne Podróże – kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa, pozwalająca na dopasowanie ryzyk ubezpieczenia i sum ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb Klienta. Bezpieczne Podróże mogą obejmować: NNW, OC, Bagaż Podróżny, Sprzęt Sportowy, Koszty Leczenia.

Przykład: ubezpieczenie długiego weekendu majowego (1.05-5.05) w Czechach może kosztować już od 16,66 zł. Cena polisy jest wyższa w przypadku wybrania większych sum ubezpieczenia i wyższych pakietów typu Prestiż czy Sport, których zakres może obejmować nawet uprawianie sportów ekstremalnych.

Jak kupić ubezpieczenie turystyczne?
  • Na stronie online.signal-iduna.pl – najłatwiej i najszybciej znajdziemy ubezpieczenie, które spełnia nasze oczekiwania. Zakup polisy możliwy tuż przed wyjazdem.
  • U agentów i w biurach podróży współpracujących z SIGNAL IDUNA.