Informacja dla Klientów biura Mati World Holidays Sp. z o.o.


Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Śląskiego, do którego Klienci powinni zgłaszać roszczenia z tytułu przerwanych lub niezrealizowanych imprez turystycznych.

Gwarancja obowiązuje do dnia 28.02.2013 r. Roszczenia mogą być zgłaszane do 1 roku po upływie okresu obowiązywania gwarancji turystycznej, tj. do dnia 28.02.2014 r.

Szczegółowe informacje nt. procedury składania roszczeń Klienci mogą uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego:

Wydział Turystyki i Sportu (TS)
Telefon: +48 (32) 77 40 973
fax: +48 (32) 77 40 911
email: sport@slaskie.pl