Pan Jacek Smolarek przestaje pełnić funkcję prezesa SIGNAL IDUNA.


Pan Jacek Smolarek przestaje pełnić funkcję prezesa SIGNAL IDUNA Polska TU SA oraz SIGNAL IDUNA Życie Polska TU SA.

Mark Osterloff, Head of International SIGNAL IDUNA Gruppe, komentuje:

„Dziękujemy Jackowi Smolarkowi za wkład w budowanie Spółek SIGNAL IDUNA w Polsce.

Grupa SIGNAL IDUNA postrzega polski rynek ubezpieczeniowy jako bardzo atrakcyjny i chce aktywnie rozwijać swoje Spółki.

W składzie zarządu pozostają Agnieszka Kiełbasińska i Adam Malinowski, którzy mają nasze pełne wsparcie, aby dalej wzmacniać pozycję SIGNAL IDUNA w segmencie ubezpieczeń życiowych i majątkowych.”