Jak działa szybka ścieżka likwidacji szkód majątkowych


W przypadku roszczeń, których wartość nie przekracza 1 500 zł, a zgłoszenie dotyczy umów ubezpieczenia mieszkań lub umów ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw, SIGNAL IDUNA daje Klientowi możliwość skorzystania z uproszczonej formy likwidacji szkody.

Założeniem uproszczonej likwidacji szkód majątkowych jest odstąpienie od przeprowadzania oględzin uszkodzonego mienia, co pozwala na skrócenie czasu poświęconego na likwidację szkód do 10 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu wpłynięcia ostatniego dokumentu pozwalającego na przyjęcie odpowiedzialności przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. lub dokumentu pozwalającego na określenie wysokości odszkodowania.

Roszczenia można zgłaszać telefonicznie, listownie lub przez Internet, przy czym kanał on-line jest najbardziej efektywny i skraca do minimum czas od momentu zgłoszenia szkody do jej rozpatrzenia. Ważne jest, aby w trakcie zgłaszania roszczenia Klienci dołączyli wszystkie niezbędne dokumenty, tj. zdjęcia przedmiotu ubezpieczenia, poświadczenie zdarzenia przez administrację budynku, oświadczenie sprawcy szkody, itp.

Przyspieszona ścieżka likwidacji działa także w ubezpieczeniach na życie oferowanych przez SIGNAL IDUNA i dotyczy wybranych ryzyk: z tytułu urodzenia dziecka, śmierci rodzica/teścia/dziecka oraz urodzenia martwego dziecka.