„Kodeks dobrych praktyk dla rynku ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej”


Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała „Kodeks dobrych praktyk dla rynku ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej”. Dokument zawiera wytyczne dla Zakładów Ubezpieczeń jak poprawnie komunikować Klientom rodzaj i zakres produktów. Dodatkowo ma zapewnić odpowiednie standardy obsługi Klienta i dokumentacji i przeciwdziałać stosowaniu nieuczciwych praktyk rynkowych.

Zachęcamy do zapoznania się z całą treścią dokumentu https://piu.org.pl/rekomendacje/

Dbamy, aby nasze produkty były dopasowane do potrzeb naszych Klientów oraz obowiązującego prawa. Jesteśmy przekonani, że nasze ubezpieczenie NNW wpisuje się w kodeks dobrych  praktyk wypracowany przez PIU.

Ubezpieczenie NNW SIGNAL IDUNA możesz kupić online https://w3.signal-iduna.pl/e-policy/pl/?apk=0