Komunikat dla klientów biura EXCALIBUR TOURS Kazimierz Siudak


Od 28 czerwca 2012 r. wnioski osób poszkodowanych przez firmę EXCALIBUR TOURS Kazimierz Siudak o wypłatę środków z umowy gwarancji ubezpieczeniowej należy kierować bezpośrednio do Gwaranta tj.:

SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa
tel.: 0 801 120 120 i 022 505 65 06
fax.: 022 505 61 61
e-mail: info.likwidacja@signal-iduna.pl