Komunikat dla klientów i partnerów biznesowych – ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA a koronawirus SARS-CoV-2


W trosce o naszych klientów, w związku z ogłoszoną przez WHO pandemią wirusa SARS-CoV-2 na całym świecie, pragniemy poinformować, że w tych trudnych i wymagających czasach wspieramy Państwa we wszystkich sprawach związanych z naszymi ubezpieczeniami. Zachowujemy sprawność operacyjną i jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Nasze ubezpieczenia chronią zgodnie z wybranym przez Państwa zakresem, w szczególności:

Ubezpieczenia turystyczne:

 • Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże oraz Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia do Kart SIC World, World Sport, World Sport Plus wyłączone są szkody powstałe w wyniku pandemii.
  Oznacza to, że polisy zakupione po ogłoszeniu pandemii przez WHO (czyli po 11.03.2020) nie obejmują zdarzeń związanych z pandemią koronawirusa.
 • Pragniemy podkreślić, że świadczymy ochronę z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia poniesionych z powodu zachorowania na CoVid-19, jeśli podróż rozpoczęła się przed wydaniem przez WHO oświadczenia o pandemii.
 • Ponadto wszystkie polisy zapewniają ochronę dla zdarzeń nieprzewidzianych nie związanych z epidemią koronawirusa. Jednakże, prosimy aby mieli Państwo na uwadze, że obecnie ze względu na wyjątkową sytuację, udzielanie standardowych procesów medycznych może być utrudnione.
 • W ubezpieczeniu Koszty Imprezy Turystycznej – Bezpieczne Rezerwacje z odpowiedzialności SIGNAL IDUNA wyłączona jest rezygnacja z podróży oraz przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej jeśli powstała w wyniku epidemii lub pandemii.

 Ubezpieczenia na życie:

 • Świadczenie związane z pobytem w szpitalu w związku z zachorowaniem wywołanym koronawirusem zostanie wypłacone (zgodnie z zakresem ubezpieczenia).
 • W przypadku śmierci Ubezpieczonego, będącej skutkiem zakażenia, świadczenie otrzymają osoby, które zostały wskazane jako uposażone.
 • Ponadto klienci, którzy łącznie z polisą na życie mają zapewnione usługi assistance również mogą liczyć na dodatkowe wsparcie. Zapewniamy organizację świadczeń medycznych, stosując się do z instrukcji wydanej przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ubezpieczenie zdrowotne:

 • W związku z zagrożeniem epidemicznym ogłoszonym na terenie Polski, i w oparciu o wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, placówki medyczne realizujące usługi w zakresie ambulatoryjnym oraz w ramach badań medycyny pracy mogą ograniczyć dostęp do niektórych świadczeń medycznych lub całkowicie zawiesiły ich wykonywanie.
 • Informujemy, iż niektóre placówki medyczne współpracujące z SIGNAL IDUNA świadczą konsultacje z lekarzami pierwszego kontaktu oraz wybrane konsultacje specjalistyczne w trybie teleporad – zapraszamy do korzystania z tej formy konsultacji.
 • Jeżeli będzie możliwe zorganizowanie usług medycznych w danym mieście, w tym z zakresu medycyny pracy, każdorazowo udzielimy takiej informacji wraz z ustalonym terminem wizyty. Usługi można umówić za pośrednictwem Call Center SIGNAL IDUNA lub bezpośrednio w placówce medycznej.
 • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, uruchomiliśmy nowe rozwiązanie – telekonsultacje, czyli kontakt z lekarzem bez wychodzenia z domu za pośrednictwem telekonferencji, wideokonferencji lub czatu. Podczas takiej konsultacji lekarz może wystawić zalecenia dotyczące dalszego leczenia, skierowanie na badania, receptę, a także zwolnienie lekarskie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Wszyscy nasi klienci otrzymają dostęp do tej usługi, zgodnie z wykupionym zakresem ubezpieczenia.
Rozwiązanie to będzie dostępne od 22 marca do końca kwietnia 2020 r.

Przypominamy, że najlepszym środkiem w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa jest unikanie kontaktu z zakażonymi. Zalecamy aby pozostać w domu, natomiast z pracownikami SIGNAL IDUNA można skontaktować się telefonicznie, mailowo bądź poprzez dostępne formularze i komunikatory.

Ważne informacje na temat rozprzestrzeniania się choroby, a także zalecenia profilaktyczne można znaleźć na stronach WHO oraz Ministerstwa Zdrowia.

Zespół SIGNAL IDUNA