Ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA, a koronawirus


Komunikat dla klientów i partnerów biznesowych –
ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA, a koronawirus

W trosce o naszych klientów i w związku z doniesieniami na temat rosnącej liczby zakażeń wirusem CoVID-19 z rodziny koronawirusów na całym świecie pragniemy uspokoić, że klienci posiadający ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA są objęci ochroną ubezpieczeniową. Klienci, u których zostanie zdiagnozowane zakażenie koronawirusem będą podlegać takiej samej ochronie jak w przypadku innych chorób.

SIGNAL IDUNA obejmuje ochroną ubezpieczeniową klientów, którzy w trakcie podróży znajdują się w kraju, który ogłosił stan epidemii lub pandemii.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której do zakażenia ubezpieczonego doszło na terenie, na którym  ogłoszony został stan pandemii lub epidemii, przed dniem rozpoczęcia podróży zagranicznej.

W przypadku zaobserwowania objawów takich jak wysoka temperatura,  kaszel, duszności, problemy z oddychaniem i bóle mięśniowe, prosimy o pilny kontakt z Centralą Alarmową
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

Tel.: 0048 (0) 22 864 55 26
Fax.: 0048 (0) 22 575 95 75
SMS: +48 661 000 888

Jednocześnie przypominamy, że bieżące informacje na temat koronawirusa (rozprzestrzeniania się choroby, a także działań profilaktycznych) znajdują się na stronach WHO oraz Ministerstwa Zdrowia. Zachęcamy do odwiedzania tych stron.

 Adam Malinowski
 Wiceprezes Zarządu
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.