Komunikat w sprawie biura podróży Selectours & Telemac Sp. z o.o.


Wysokość roszczeń złożonych przez wszystkich poszkodowanych klientów biura podróży Selectours & Telemac Sp. z o.o. znacznie przewyższa kwotę pozostałą z gwarancji po sprowadzeniu klientów do kraju, a zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (w brzmieniu sprzed 17 września 2010 r.), jeżeli suma gwarancji jest niewystarczająca na zwrot wszystkich wpłat wniesionych przez klientów, wypłaty obniża się proporcjonalnie do wysokości pozostałej sumy.