Agnieszka Kiełbasińska, Prezes Zarządu SIGNAL IDUNA


Agnieszka Kiełbasińska, decyzją Grupy SIGNAL IDUNA, od 20 maja bieżącego roku objęła stanowisko prezesa zarządu spółek SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. oraz SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Kandydatura wymaga jeszcze zgody KNF. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w sektorze ubezpieczeniowym.

Z SIGNAL IDUNA związana jest od 2006 roku. Zaczęła pracę jako Dyrektor Biura Finansów i Księgowości, a w 2011 roku weszła w skład zarządu jako wiceprezes odpowiedzialna za obszar finansów. Od roku 2013 zakres jej zadań został rozszerzony o rozwój produktów,  nadzorowanie obszaru operacji oraz zarządzanie ryzykiem. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz kończy program Canadian Executive MBA (University of Quebec at Montreal, UQAM).