Agnieszka Kiełbasińska, Wiceprezes Zarządu SIGNAL IDUNA


Jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie. Od roku 2009 posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Z branżą ubezpieczeniową związana jest od początku swojej kariery. Pracę w polskich spółkach SIGNAL IDUNA rozpoczęła w 2006 roku obejmując stanowisko Dyrektora Finansów i Księgowości. Wielokrotnie prowadziła projekty z pogranicza finansów i IT wdrażając nowoczesne rozwiązania systemowe, usprawniające codzienną pracę. Odpowiadała m.in. za wdrożenie systemu SAP oraz przeprowadzenie procesu migracji danych z portfolio do nowych systemów. Do jej sukcesów należy również implementacja metodologii ABC w zakresie alokacji kosztów.

Do Zarządu została powołana w roku 2011. Obecnie odpowiedzialna jest między innymi za zarządzanie ryzykiem, rozwój produktów i kalkulację składek, aktuariat i reasekurację.

W 2012 roku dziennik „Rzeczpospolita” umieścił Agnieszkę Kiełbasińską w rankingu „Wschodzące gwiazdy biznesu”, wydanym z okazji Dnia Kobiet.