Aneta Rubiec, Wiceprezes Zarządu SIGNAL IDUNA


Aneta Rubiec pracuje w spółkach SIGNAL IDUNA od początku swojej kariery zawodowej, tj. od roku 2006. W roku 2009 objęła kierownictwo Biura Obsługi Roszczeń Zdrowotnych i Sieci Medycznej, a 5 lat później stanowisko Dyrektora Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych, zarządzając linią ubezpieczeń zdrowotnych w zakresie: tworzenia produktu, kalkulacji składek, oceny ryzyka, implementacji polis, obsługi klienta, obsługi roszczeń oraz współpracy z rozproszoną siecią placówek medycznych. W kwietniu 2021 została mianowana na stanowisko Dyrektora Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych i Osobowych oraz Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych i na Życie.

W maju 2022 roku została powołana do zarządu polskich spółek SIGNAL IDUNA, w których  będzie odpowiadać, za rozwój produktów, szkody i roszczenia, obsługę klientów i obszar ryzyka.

Jest absolwentką Politechniki Warszawskiej Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Ukończyła także studia Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Bierze aktywny udział w pracach Komisji Zdrowotnej PIU.