Pani Dorota Jezierska i Pani Joanna Mądry uhonorowane odznaką „Za Zasługi dla Ubezpieczeń”


Mamy zaszczyt poinformować, iż Pani Dorota Jezierska – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych/Ubezpieczeń na Życie oraz Pani Joanna Mądry – Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Produktów i Kalkulacji Składek w Ubezpieczeniach Osobowych/na Życie,  zostały uhonorowane przez Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ubezpieczeń odznaką „Za Zasługi dla Ubezpieczeń”.

Jesteśmy dumni, że nasi kolejni pracownicy dołączyli do tego prestiżowego grona.