Pełnia Zdrowia Direct – nowe ubezpieczenie zdrowotne w sprzedaży internetowej


Ubezpieczenie Pełnia Zdrowia Direct to program opieki medycznej dostępny w dwóch wariantach:

  • Pakiet indywidualny – 41 zł/miesiąc
  • Pakiet rodzinny – 143,50 zł/miesiąc

Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenia, z których pacjenci korzystają najczęściej, tj.:

  • konsultacje 5 lekarzy specjalistów: internista, chirurg ogólny, dermatolog, endokrynolo i okulista
  • badania diagnostyczne (laboratoryjne, obrazowe, czynnościowe)
  • zabiegi ambulatoryjne, pielęgniarskie i szpitalne
  • Assistance Medyczny (Infolinia Medyczna, Infolinia Baby Assistance)

Wszystkie świadczenia realizowane są w sieci ponad 200 placówek medycznych w całej Polsce, dzięki czemu czas oczekiwania na wizytę jest ograniczony do minimum.