Polacy najczęściej kupują ubezpieczenia turystyczne w biurach podróży


31% ankietowanych odpowiedziało, że wybiera ubezpieczenie już w momencie kupowania wycieczki w biurze podróży. Taka sama grupa twierdzi, że nigdy nie korzysta z ubezpieczeń turystycznych. Popularnym kanałem sprzedaży jest również Internet – 24% osób deklaruje, że dokonuje zakupu ubezpieczenia on-line. Zaledwie 14% ankietowanych wykupuje polisy turystyczne bezpośrednio w oddziałach firm ubezpieczeniowych.  

W okresie od 1 maja 2012 do 31 lipca 2012 Klienci kupili prawie 21 000 polis turystycznych w SIGNAL IDUNA. Ubezpieczeni najchętniej wybierali kierunki europejskie. Najpopularniejsze destynacje to Włochy, Grecja i Chorwacja.

SIGNAL IDUNA posiada w swojej ofercie kompleksowe pakiety ubezpieczeń turystycznych:

  • SIGNAL IDUNA Card – całoroczne ubezpieczenie turystyczne dla młodych ludzi pomiędzy 12 a 30 rokiem życia, ceniących sobie swobodę, kochających sport i podróże. 4 warianty zawierają ubezpieczenie OC i NNW oraz ubezpieczają amatorskie uprawianie sportu, w tym również surfingu, windsurfingu i kitesurfingu.
  • Bezpieczne Podróże – ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych i biznesowych. Bezpieczne Podróże to elastyczne ubezpieczenie, które zawiera standardowo ryzyka kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych  wypadków. Można je  rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną,  bagaż podróżny oraz  sprzęt sportowy.
  • NNW na  terenie Polski –  ubezpieczenie obejmuje  wypłatę świadczeń z tytułu nieszczęśliwego wypadku i związanego z tym uszczerbku na zdrowiu lub z tytułu śmierci, powstałych na terenie Polski.
  • Koszty  Imprezy Turystycznej – ubezpieczenie KIT chroni przed finansowymi skutkami rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej zakupionej w biurze Podróży z powodów niezależnych od Ubezpieczonego, związanych z nagłym zachorowaniem, nieszczęśliwym wypadkiem czy śmiercią  najbliższego członka rodziny.

Wszystkie ubezpieczenia turystyczne SIGNAL IDUNA można kupić przez Internet pod adresem http://online.signal-iduna.pl.