Powołanie Agnieszki Kiełbasińskiej na stanowisko Prezesa Zarządu spółek SIGNAL IDUNA w Polsce


27 stycznia 2023 roku odbyło się posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego, podczas którego powołano Agnieszkę Kiełbasińską na stanowisko Prezesa Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. oraz SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.

Jest to potwierdzenie decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółek SIGNAL IDUNA w Polsce.