Powołanie Ewy Dąbrowskiej na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółek SIGNAL IDUNA w Polsce


Walne Zgromadzenie spółek SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. powołało Ewę Dąbrowską na funkcję Wiceprezes Zarządu odpowiedzialną za obszar sprzedaży i marketingu.

Ewa Dąbrowska dołączy do SIGNAL IDUNA 17 kwietnia uzupełniając skład Zarządu, który obecnie reprezentują Agnieszka Kiełbasińska pełniąca funkcję Prezesa oraz Aneta Rubiec, Wiceprezes ds. ryzyka, aktuariatu, produktów i operacji.

„Bardzo się cieszę, że w naszym gronie pojawi się Ewa Dąbrowska, by wspólnie z zespołem osiągać ambitne cele biznesowe, a sama decyzja o rozszerzeniu składu Zarządu doskonale wpisuje się w Strategię 2023-2026 przyjętą przez SIGNAL IDUNA Polska” – mówi Mark Osterloff, Head of International w SIGNAL IDUNA Group.

Ewa Dąbrowska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową zaczynała w WARTA VITA, gdzie pracowała jako szkoleniowiec, wdrażała produkty ubezpieczeniowe i była odpowiedzialna za nowe modele sprzedaży.

W latach 2008-2012 była Członkinią Zarządu AXA Życie, gdzie tworzyła strategię rozwoju nowych kanałów dystrybucji, a także przyczyniła się do wzrostu sprzedaży i zwiększenia rentowności portfela ubezpieczeń.

Później w Metlife odpowiadała za rozwój sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej współpracując z międzynarodowymi zespołami w Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, Grecji, Ukrainie, Rosji i w krajach bałtyckich.

Pełniła też funkcję Członkini Zarządu w AON Polska S.A.

W Nationale Nederlanden, gdzie pracowała ostatnio, reprezentowała obszar klienta korporacyjnego i była Liderką Strumienia Wartości.