Pożegnanie śp. Wiesława Szajdy


Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas
śp. Wiesław Szajda.
Członek Rad Nadzorczych polskich Spółek SIGNAL IDUNA,
Człowiek Wielkiego Formatu.
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.