Preferencyjne warunki zakupu ubezpieczeń na życie dla Pań do 20 grudnia 2012 r.


Do tej pory Panie mogły liczyć na preferencyjne warunki zakupu ubezpieczeń na życie ze względu na użycie kryterium płci w kalkulacji składki uwzględniającemu mniejsze prawdopodobieństwo śmierci Ubezpieczonego. Po 20 grudnia br. składki dla kobiet będą kalkulowane z wyłączeniem kryterium płci, a zatem zrównają się ze składkami dla mężczyzn.

Czas do 21 grudnia to jedyny okres, kiedy Panie mogą kupić ubezpieczenie wg starej kalkulacji, a zatem na preferencyjnych warunkach.

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie SIGNAL IDUNA

Ubezpieczenie to jest gwarancją bezpieczeństwa finansowego Twoich bliskich. Nie musisz martwić się o ich los – gdyby zabrakło im Ciebie, nie zabraknie im środków do życia. Dzięki niewielkiej składce zyskuje się duże sumy ubezpieczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Możliwe jest rozszerzenie zakresu ochrony o umowy dodatkowe:

  • Ubezpieczenie na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby
  • Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu
  • Ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych
  • Ubezpieczenie na wypadek trwałego kalectwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
  • Ubezpieczenie na wypadek śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku
  • Ubezpieczenie na wypadek braku możliwości opłacania składki przez ubezpieczonego na skutek trwałej niezdolności do pracy