Roszczenia życiowe rozpatrywane w trybie „szybkiej ścieżki obsługi”


Dzięki specjalnemu formularzowi on-line dostępnemu na stronie www.signal-iduna.pl Klienci mogą zgłaszać roszczenia z tytułu urodzenia dziecka oraz śmierci rodzica bądź śmierci teścia. Formularz składa się z kilku krótkich kroków, na których Ubezpieczony wprowadza niezbędne dane identyfikacyjne oraz opisuje zaistniałe zdarzenie. W przypadku zgłaszanych zdarzeń ubezpieczeniowych wymagane są wyłącznie wersje elektroniczne dokumentów potwierdzających zdarzenie. Najczęściej zgłaszanym typem roszczenia w prostej ścieżce jest urodzenie dziecka.

W przypadku zgłoszenia, które zawiera kompletne informacje oraz załączniki potwierdzające zaistniałe zdarzenie, czas jego rozpatrywania wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych.

SIGNAL IDUNA wprowadziła również nowe druki zgłaszania roszczeń z tytułu wszystkich ryzyk, zawierające zgodę na przesyłanie informacji o statusie roszczenia za pomocą e-maila lub SMS-a. Dzięki wprowadzonej funkcjonalności Klienci na bieżąco informowani są o postępach w rozpatrywaniu nadesłanych zgłoszeń bądź brakach w przedstawionej dokumentacji.

Obecnie szybka ścieżka obsługi roszczeń obejmuje jedynie kilka procent ze wszystkich zgłaszanych do nas spraw. Biorąc jednak pod uwagę zalety tego rozwiązania jestem przekonany, że w najbliższym czasie wynik ten będzie znacznie lepszy. Dla SIGNAL IDUNA elementem kluczowym jest komfort Klienta, a efekt ten możemy zapewnić dzięki ograniczeniu przebiegu procesu rozpatrywania roszczeń do rozsądnego minimum – stwierdza Rafał Rymarczyk, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń na Życie w SIGNAL IDUNA.