Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej


W ramach nowego produktu możliwy będzie zakup ubezpieczenia pokrywający koszty:

 • Rezygnacji z imprezy turystycznej
 • Przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej
 • Anulacji biletu lotniczego / autokarowego / promowego
 • Anulacji noclegów

Ubezpieczenie jest oferowane w dwóch opcjach: z 80% zwrotem kosztów lub ze 100% zwrotem kosztów poniesionych przez Klienta.

W wariancie Standard polisa gwarantuje zwrot kosztów przy rezygnacji z powodu:

 • nieszczęśliwego wypadku, przedwczesnego porodu, nagłego zachorowania, śmierci
 • poważnej szkody w mieniu
 • kradzieży samochodu 
 • kradzieży dokumentów niezbędnych w podróży 
 • uczestnictwa w procedurze pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku kostnego) do transplantacji 

Nowy wariant Super obejmuje także rezygnację w przypadku:

 • utraty pracy
 • wypadku komunikacyjnego
 • wyznaczenia daty rozpoczęcia pracy
 • otrzymania wezwania do bezwarunkowego stawiennictwa w sądzie 

Co ważne, przyczyny rezygnacji z imprezy dotyczą zarówno Ubezpieczonego, jak
i współuczestnika podróży.