Rozszerzyliśmy ochronę ubezpieczeniową w produktach turystycznych


Informujemy, że w trosce o naszych klientów rozszerzyliśmy ochronę ubezpieczeniową w produktach Bezpieczne Podróże i Karcie SIC World, World Sport, World Sport Plus o  koszty leczenia spowodowane przez koronawirusy Sars-Cov-1, Sars-Cov-2

Szczegółowe informacje przedstawiamy poniżej:

  • Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże oraz Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia do Kart SIC World, World Sport, World Sport Plus od 8.05.2020 świadczymy ochronę z tytułu kosztów leczenia spowodowanych przez koronawirusy
    Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami w tym zachorowania na CoVid-19.
  • W ubezpieczeniu Bezpieczne Podróże dodatkowo przedłużamy bezpłatnie ochronę do 7 dni w zakresie kosztów leczenia i assistance w przypadku odwołania wcześniej zaplanowanego powrotu z podróży zagranicznej wskutek epidemii choroby zakaźnej, pandemii, których początek nastąpił w trakcie pobytu Ubezpieczonego za granicą.
  • W ubezpieczeniu Koszty Imprezy Turystycznej – Bezpieczne Rezerwacje z odpowiedzialności SIGNAL IDUNA wyłączona jest rezygnacja z podróży oraz przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej jeśli powstała w wyniku epidemii lub pandemii.