SIGNAL IDUNA Polska Partnerem V Konferencji Nienieodpowiedzialni


W tym roku tematem przewodnim będzie odpowiedzialność – wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania czy polski klient to odpowiedzialny klient, czym jest odpowiedzialność dla pokolenia Y i Z, jaka jest odpowiedzialność sektora finansowego za dobro wspólne.


Więcej informacji na: 2017.nienieodpowiedzialni.pl