SIGNAL IDUNA przejmuje spółkę majątkową oraz życiową ERGO w Rumunii


W dniu 20 maja br. SIGNAL IDUNA w Rumunii (SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare SA) porozumiała się z ERGO Group AG w sprawie przejęcia dwóch rumuńskich towarzystw ubezpieczeniowych – ERGO Asigurări de Viaţă SA (spółka życiowa) oraz ERGO Asigurări SA (spółka majątkowa). Transakcja podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie władze w Rumunii i ma zostać sfinalizowana do końca 2021 roku.

„Te przejęcia są doskonałym uzupełnieniem naszej działalności w Rumunii. Z niecierpliwością czekamy na dalszy rozwój na tym rynku dzięki wzmocnionemu zespołowi. Ten ruch pokazuje nasze długoterminowe zaangażowanie w Europie Wschodniej.” mówi Mark Osterloff, Head of International w Grupie SIGNAL IDUNA.

Grupa SIGNAL IDUNA działań w Rumunii od 2007 roku, po tym jak rozpoczęła swoją działalność w Polsce i na Węgrzech. Dzięki tej transakcji przypis składki SIGNAL IDUNA w Rumunii wzrośnie o 50%.

SIGNAL IDUNA w Rumunii jest liderem na rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Oferuje również doskonałe ubezpieczenia na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dzięki dołączeniu ERGO Rumunia portfolio produktów zostanie poszerzone o ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenia kredytów.


Mark Osterloff

Head of International SIGNAL IDUNA Group