SIGNAL IDUNA rozstaje się z Prezesem Zarządu ze skutkiem natychmiastowym


W polskim Zarządzie SIGNAL IDUNA istniały różnice dotyczące strategii i polityki personalnej, których nie udało się pogodzić.