SIGNAL IDUNA rozstaje się z Prezesem Zarządu ze skutkiem natychmiastowym