SIGNAL IDUNA rozszerza ochronę w ubezpieczeniach turystycznych


SIGNAL IDUNA rozszerza ochronę ubezpieczeniową o ryzyko odwołania lub przerwaniem imprezy turystycznej związane z zachorowaniem na COVID-19.

SIGNAL IDUNA jako jeden z pierwszych ubezpieczycieli wprowadził ochronę na wypadek zachorowania na COVID-19 podczas wyjazdu. Od 8.05.2020 r. rozszerzyliśmy ochronę ubezpieczeniową w produktach Bezpieczne Podróże i Karcie SIC World, World Sport, World Sport Plus o koszty leczenia spowodowane przez SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 z ich mutacjami.

W ubezpieczeniu Bezpieczne Podróże bezpłatnie przedłużamy też ochronę do 7 dni w zakresie kosztów leczenia i assistance w przypadku odwołania wcześniej zaplanowanego powrotu z podróży zagranicznej wskutek epidemii choroby zakaźnej, pandemii, których początek nastąpił w trakcie pobytu Ubezpieczonego za granicą.

Jesteśmy na rynku liderem w segmencie ubezpieczeń rezygnacji z wyjazdu czy imprezy turystycznej. „Bezpieczne Rezerwacje” jest to ubezpieczenie gwarantujące zwrot kosztów poniesionych w związku z rezygnacją lub przerwaniem podróży z powodu nieprzewidzianych okoliczności.

Od 1 lipca wprowadziliśmy do oferty możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej „Koszty Imprezy Turystycznej –  Bezpieczne Rezerwacje” o ryzyko związane z zachorowaniem na COVID-19 i tym samym rezygnacje z wyjazdu związaną z:

  • nagłym zachorowanie Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży spowodowane zakażeniem Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami
  • odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z powodu wystąpienia temperatury równej lub wyższej niż 38 stopni Celsjusza oraz objawów infekcji wskazujących na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami.

„Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Jeszcze w lutym tego roku, nikt nie myślał jaki wpływ na nasze życie będzie miała pandemia COVID-19. To co szczególnie dotknęło naszych Klientów to konieczność odwołania lub przełożenia wyjazdów wakacyjnych. Dlatego wspólnie z najlepszymi biurami podróży wprowadzamy dodatkowe rozszerzenie naszego ubezpieczenia związane właśnie z COVID-19. Cieszy nas, że będąc liderem ubezpieczeń turystycznych, jako jedni z pierwszych rozszerzamy ofertę właśnie o to nowe ryzyko. Udowadniamy, że potrzeby naszych Klientów stawiamy na pierwszym miejscu. Obecnie planując wyjazd nie wyobrażam sobie aby ktoś wybrał polisę bez ryzyka koronawirusa.”mówi Adam Malinowski, Wiceprezes SIGNAL IDUNA.