Ubezpieczenie majątkowe Pakiet DOM do kupienia przez Internet


Pakiet DOM to kompleksowe ubezpieczenie skierowane do właścicieli lub użytkowników lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych. Elastyczność produktu pozwala Klientowi na dobranie odpowiedniego zakresu ochrony. Pakiet DOM może obejmować:

  • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
  • od kradzieży z włamaniem lub rozboju
  • od wandalizmu
  • od stłuczenia szyb

W ubezpieczeniu dostępne są także opcje OC w życiu prywatnym oraz Home Assistance.

SIGNAL IDUNA uruchomiła internetową platformę sprzedażową w styczniu br. pod adresem online.signal-iduna.pl. Obecnie oferuje w niej ubezpieczenia z każdej linii biznesowej: zdrowie, życie, podróże, majątek. Oprócz Pakietu DOM, Klienci mogą kupić przez Internet także:

  • SIGNAL IDUNA Card – ubezpieczenie turystyczne skierowane do osób w wieku 12-30 lat dostępne w 4 wariantach.
  • Bezpieczne Podróże – kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę, w wariantach Travel i Business.
  • UBR/UBTR Ubezpieczenie na życie i dożycie z gwarantowaną wypłatą składek i ubezpieczeniem NNW.
  • Pełnia Zdrowia Start – ubezpieczenie zdrowotne dla Klientów indywidualnych mieszkających w Warszawie i okolicach, zapewniające bezgotówkowe i nielimitowane korzystanie ze świadczeń w Centrum Medycznym SIGNAL IDUNA przy al. Jana Pawła II 15 w Warszawie.