Ubezpieczenie Pełnia Zdrowia Start+ już dostępne w sprzedaży internetowej


Pełnia Zdrowia Start+ to unikalne na rynku ubezpieczenie, w którego skład wchodzą usługi najbardziej popularne wśród Klientów. Dzięki takiej konstrukcji produkt ma stałą dla wszystkich składkę, zrezygnowano też z underwritingu (ankieta medyczna). Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby od 1 do 60 roku życia wybierając jeden z dwóch pakietów:

  • Indywidualny – składka wynosi 99 zł miesięcznie
  • Rodzinny – składka 346,50 zł miesięcznie (stała składka bez względu na liczbę osób przystępujących do ubezpieczenia, przy założeniu, że rodzina to mąż/żona i dzieci Głównego Ubezpieczonego)

Zakres ubezpieczenia Pełnia Zdrowia Start+ obejmuje:

  • konsultacje lekarzy specjalistów
  • diagnostykę obrazową
  • specjalistyczne badania kontrolne
  • zabiegi ambulatoryjne (ogólnolekarskie, okulistyczne, ginekologiczne, chirurgiczne, ortopedyczne)
  • zabiegi szpitalne
  • szczepienia przeciwko grypie
  • wizyty domowe

Świadczenia realizowane są w ponad 400 placówkach na terenie całej Polski w ramach Sieci Medycznej SIGNAL IDUNA Start+.