Ubezpieczenie turystyczne Bezpieczne Podróże w wersji anglojęzycznej


Bezpieczne Podróże to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób przyjeżdżających do Polski jak i tych, którzy wyjeżdżają za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych i biznesowych.


Standard Bezpiecznych Podróży stanowią trzy ubezpieczenia:

  • kosztów leczenia i assistance
  •  następstw nieszczęśliwych wypadków
  • pomocy i ochrony prawnej

Standard może być rozbudowany o ubezpieczenia dodatkowe:

  • bagażu podróżnego
  • odpowiedzialności cywilnej
  • rezygnacji z imprezy turystycznej
  • przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej
  • anulowania biletu lotniczego, autokarowego, promowego

Ubezpieczenie można dostosować do swoich potrzeb i poszerzyć je o ryzyka związane
z wyczynowym uprawianiem sportu, uprawianiem sportów zimowych, sportami ekstremalnymi, sportami wysokiego ryzyka, pracą fizyczną za granicą czy następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych.


– SIGNAL IDUNA to marka znana na całym świecie, dlatego wielu naszych klientów nie posługuje się językiem polskim. Część z nich mieszka na terenie naszego kraju, inni przyjeżdżają do Polski na wakacje lub w celach edukacyjnych. Teraz każdy z nich bez trudu może kupić ubezpieczenie SIGNAL IDUNA na naszej stronie internetowej, korzystając z anglojęzycznej wersji serwisu – komentuje Michał Gołębiewski, Kierownik ds. Marketingu i PR w SIGNAL IDUNA.

Wszystkie produkty SIGNAL IDUNA (turystyczne, zdrowotne i zyciowe) oferowane
w sprzedaży internetowej dostępne są na platformie internetowej pod adresem http://online.signal-iduna.pl