Ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA Card od czerwca w nowej odsłonie


SIGNAL IDUNA Card to całoroczne ubezpieczenie turystyczne dla młodych osób, zapewniające kompleksową ochronę, która obejmuje:

  • koszty leczenia (w wariantach SIC World, SIC World Sport, SIC World Sport Plus)
  • koszty związane z następstwem nieszczęśliwych wypadków
  • koszty dotyczące odpowiedzialności cywilnej

W odświeżonej formule ubezpieczenia SIGNAL IDUNA wprowadziła następujące zmiany:

  • obniżenie granicy wieku ubezpieczonych z 12 do 5 lat (ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte osoby, które w dniu nabycia SIGNAL IDUNA Card ukończyły 5 lat, a nie ukończyły 30. roku życia)
  • podwyższenie limitu Kosztów Ratownictwa do 6 000 EUR
  • rozszerzenie zakresu Assistance
  • uproszczenie zapisów i definicji w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia (w nowej wersji ubezpieczeniem objęte są także praktyki studenckie)

Całoroczne ubezpieczenie SIGNAL IDUNA Card dostępne jest w 4 wariantach: Polska (50 zł), World (64 zł), World Sport (111 zł), World Sport Plus (136 zł). Wszystkie warianty zawierają ubezpieczenia NNW i OC, a także obejmują amatorskie uprawianie sportów, w tym również: surfingu, windsurfingu i kitesurfingu.

Dodatkowo, posiadacze ubezpieczenia turystycznego SIGNAL IDUNA Card są uprawnieni do korzystania ze zniżek, które oferowane są w wielu punktach usługowych w całej Polsce, m.in.: biurach Podróży, szkołach językowych, sklepach internetowych i wielu innych. Szczegóły dotyczące zniżek dostępne są na stronie www.signal-iduna.pl/znizki.

Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA Card można kupić w zaledwie kilka minut przez Internet pod adresem online.signal-iduna.pl.