Wycofanie plastikowych kart ubezpieczenia


Szanowni Państwo,

od 1 kwietnia 2022 roku wycofujemy z obiegu plastikowe karty do ubezpieczeń zdrowotnych. Nasza decyzja podyktowana jest troską o środowisko naturalne oraz chęcią realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Weryfikacja usług medycznych również stanie się łatwiejsza. Wystarczy, że po przybyciu do placówki okażecie Państwo dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.

Jeśli nie posiadacie Państwo numerów PESEL, nadal możecie posługiwać się numerami kart. Znajdziecie je na polisie ubezpieczeniowej (ubezpieczenia indywidualne) lub w wykazie rozliczeniowym, w kolumnie „Card number” (ubezpieczenia grupowe).

Z wyrazami szacunku,
Zespół SIGNAL IDUNA