WYNIKI FINANSOWE SIGNAL IDUNA ZA 2014 ROK


W SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. składka przypisana w 2014 r. wyniosła 54,8 mln zł, co stanowi wzrost o 37% w stosunku do poprzedniego roku. Duży wpływ na polepszenie tego wyniku miał wzrost aktywności sprzedaży w indywidualnych ubezpieczeniach na życie i zdrowotnych oraz w kanale bancassurance.

Spółka życiowa zamknęła rok 2014 z dodatnim wynikiem finansowym 587 tys. zł i jest on
o 146% lepszy niż wynik za rok 2013.

Składka przypisana brutto za rok 2014 w spółce SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wyniosła 44,8 mln zł, co stanowi spadek o niecałe 10% w porównaniu z 2013 rokiem. Wzrost odnotowaliśmy w linii ubezpieczeń zdrowotnych. Spadek notujemy w linii ubezpieczeń majątkowych, co jest wynikiem wygaszania tego portfela.

Wynik finansowy spółki majątkowej na koniec 2014 roku wyniósł – 2,7 mln zł i poprawił się o 85% w stosunku do 2013 roku (wówczas odnotowaliśmy stratę  -18,2 mln zł).

Jürgen Reimann, Prezes Zarządu SIGNAL IDUNA w Polsce:

SIGNAL IDUNA wkroczyła na ścieżkę wzrostu, naszym celem jest osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego do końca 2016 roku. Tym bardziej cieszą nas dane finansowe na koniec 2014 roku.    

W roku 2015 chcemy konsekwentnie rozwijać linię ubezpieczeń zdrowotnych, naszym klientom przedstawimy nowe rozwiązania w ubezpieczeniach szpitalnych.

W ubezpieczeniach na życie i turystycznych wzbogacimy nasze portfolio o nowe produkty.