WYNIKI FINANSOWE SIGNAL IDUNA ZA 2016 ROK


Składka przypisana brutto za 2016 rok w spółce SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wyniosła 49 mln zł, co stanowi wzrost o 17% w porównaniu z analogicznym okresem
w poprzednim roku. Wzrost odnotowaliśmy w ubezpieczeniach zdrowotnych, turystycznych, jak i w NNW.

W SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. składka przypisana brutto za 2016 r. wyniosła 40 mln zł co stanowi spadek w stosunku do roku ubiegłego. Konsekwentnie prowadzona polityka poprawy rentowności i znaczny wzrost składki w indywidualnych i grupowych ubezpieczeniach na życie spowodowały, że spółka życiowa zamknęła 2016 r. wynikiem finansowym o 68% lepszym niż rok poprzedni.

W 2017 roku planujemy inwestycje, których realizacja będzie pomocna w osiągnięciu wyznaczonych celów, m.in. strategia internetowa, aby być lepiej rozpoznawalnymi w sieci, jak również inne projekty dedykowane sprzedaży.