WYNIKI FINANSOWE SIGNAL IDUNA ZA III kwartał 2014


W SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. składka przypisana w III kwartale 2014 r. wyniosła 39,5 mln zł, co stanowi wzrost o 39% w stosunku do III kwartału poprzedniego roku. Duży wpływ na polepszenie tego wyniku miał wzrost aktywności sprzedaży w indywidualnych ubezpieczeniach na życie i zdrowotnych, oraz w kanale bancassurance.

Spółka życiowa zamknęła III kwartał br. wynikiem 459 tys. zł i jest on o 147% lepszy niż wynik za III kwartał w roku 2013.

Składka przypisana brutto za III kwartał tego roku w spółce SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. wyniosła 39,7 mln zł, co stanowi spadek o niecałe 8% w porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim roku. Wzrost odnotowaliśmy w linii ubezpieczeń zdrowotnych. Spadek notujemy w linii ubezpieczeń majątkowych, co jest wynikiem wygaszania tego portfela.

Wynik finansowy spółki majątkowej na koniec III kwartału br. wyniósł 522 tyś. zł i jest
o 104% lepszy od wyniku za III kwartał w roku 2013 (wówczas odnotowaliśmy stratę  -11,8 mln PLN).

Jürgen Reimann, Prezes Zarządu SIGNAL IDUNA w Polsce:

Naszym celem na lata 2014/2015 jest osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego. Dzięki determinacji naszego zespołu i rygorystycznej polityce kosztowej jesteśmy na dobrej drodze, aby osiągnąć ten cel. Cieszą nas dane finansowe po III kwartale 2014 roku. Spółki SIGNAL IDUNA poprawiły wynik finansowy, znacznie przekraczając założenia biznesplanu. W obu spółkach odnotowaliśmy ponad 100% wzrost osiągając dodatni wynik finansowy.   

Konsekwentnie realizujemy naszą wizję ubezpieczeń. Troszczymy się o wysoką jakość naszych usług, kompleksowość oferty uwzględniającą indywidualne potrzeby naszych klientów i edukacje w zakresie prywatnych ubezpieczeń.

Analizując dane finansowe z optymizmem patrzę w przyszłość.