Za każdą sprzedaną polisę Kocham To Dbam SIGNAL IDUNA przekaże 1zł wsparcia podopiecznym Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce


Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, w od dnia 24 czerwca br. rozpoczęliśmy sprzedaż pakietu Kocham To Dbam w ramach ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci i Młodzieży Szkolnej.

Z każdej sprzedanej polisy w pakiecie Kocham To Dbam SIGNAL IDUNA przekaże 1zł wsparcia podopiecznym Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

W Polsce są tysiące dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców. Organizuje różnorodne formy pomocy dzieciom, aby jak najlepiej przygotować je do dorosłego życia. W Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce mogą one odnaleźć nowy dom i kochającą rodzinę.

Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce dostępnych jest na stronie internetowej https://wioskisos.org/