Zgłaszanie szkód majątkowych przez Internet oraz szybka ścieżka likwidacji szkód


W przypadku roszczeń, których wartość nie przekracza 1 500 zł, a zgłoszenie dotyczy umów ubezpieczenia mieszkań lub umów ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw, SIGNAL IDUNA daje Klientowi możliwość skorzystania z uproszczonej formy likwidacji szkód majątkowych.

Założeniem uproszczonej likwidacji szkód majątkowych jest odstąpienie od przeprowadzania oględzin uszkodzonego mienia, co pozwala na skrócenie czasu poświęconego na likwidację szkód do 10 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu wpłynięcia ostatniego dokumentu pozwalającego na przyjęcie odpowiedzialności przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. lub dokumentu pozwalającego na określenie wysokości odszkodowania.